Not Like the Rest of the Slaves

Proefschrift “Not Like the Rest of the Slaves”? voor Martijn Stoutjesdijk cover illustratie & de omslag.

Slavery Parables in Early Rabbinic and Early Christian Literature”
Stoutjesdijk (32) promoveerde woensdag in Tilburg op het verschijnsel slavernij in het vroegrabbijns jodendom, het vroege christendom en de Grieks-Romeinse oudheid. Hij bestudeert in zijn proefschrift ”Not Like the Rest of the Slaves”? Slavery Parables in Early Rabbinic and Early Christian Literature” vooral parabels of gelijkenissen in deze tradities. In veel van deze parabels wordt de relatie tussen een meester en zijn slaaf vergeleken met de relatie tussen God en de mens.

Aanleiding voor de illustratie is de Joodse parabel.
parabel uit Sifre Numeri 119

Een parabel. Waarmee kan het vergeleken worden? Met een koning wiens vriends zoon gevangen was genomen. Toen de koning hem verloste, verloste hij hem niet als een een vrij man, maar als een slaaf, zodat – als hij (de koning) iets beval en hij (de slaaf) niet luisterde – hij kon zeggen: “jij bent mijn slaaf”.
Toen hij (de koning) een stad binnenging, zei hij tot hem (de slaaf): “Doe me mijn sandalen aan en draag mijn kleding voor mij uit en breng het (de kleding) naar het badhuis.”
Toen de zoon begon te protesteren, presenteerde hij hem een document (een aankoopbewijs) en zei tot hem: “jij bent mijn slaaf”

Concept:
De dubbelheid van de zoon en de slaaf.
Het hoofd van de zoon, met daarin hijzelf als geknielde ‘slaaf’ silhouette (zwart= op schuld gezet), daarboven de koning met het bewijs van eigendom. Dit alles ingebed in een exodus scene, met het volk (=slaven) bij nog voor de rivier en wijzend naar de koning.