Perfect storm

Duiding van de huidigetijd door filosoof Evert-Jan Ouweneel in infographic ‘zoekplaat’.