Schiphol Grondpersoneel

Voor De Correspondent heb een serie artikelen geïllustreerd, getiteld “alledaagse helden”. Deze helden zijn de ‘werkende armen’ of ‘onzekere werkenden.’ Ze werken, maar krijgen amper betaald, en het lukt het nauwelijks om rond te komen. De artikelen variëren van interviews met deze helden, alsook beschrijvingen van malafide constructies die sommige bedrijven gebruiken om deze onzekere werkenden uit te buiten.