Zonderschuld

De illustraties in Zonderschuld zijn een visualisatie van de Gelijkenis van de Zaaier. Elke illustratie verbeeld een zin uit de gelijkenis in Mattëus 13:3.

  1. Zie, een zaaier ging het land op om zijn zaad te zaaien. 
  2. En bij het zaaien viel er een deel op het pad, en de vogels van de hemel kwamen het opeten.
  3. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepe grond had. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had.
  4. Weer een ander deel viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het.
  5. Weer een ander deel viel in goede aarde.
  6. Toen het opgegroeid was leverde het vrucht op: honderdvoudig, zestigvoudig, of dertigvoudig.