Expositie

LUX
Koepelkerk Arnhem

Vier Events LUX Academy Den Haag

5/10 2/11 30/11 18/1 4 events van Lux academy

Lux

Bij Lux doen ze alles net even anders, dus geen expositie maar 4 keer een events over thema “Troostrijk”, Troost en houvast.  Voor elk event was ik de meereizende kunstenaar, en heb ik een psalm uitgewerkt. Voor de avond met Aafke Romein was dat Psalm 88, De donkerste der psalmen. Over het weggezogen worden in de put van depressie. En een van de weinige psalmen die na de klacht ook eindigt in mineur.

17 De gloed van uw toorn overweldigt mij, uw verschrikkingen maken mij sprakeloos, 18 als water omringen ze mij, dag aan dag, van alle kanten sluiten ze mij in.19 Mijn beste vrienden hebt U van mij vervreemd, mijn enige metgezel is de duisternis.

Expositie 'Levenslied' Koepelkerk Arnhem

juli t/m september 2023 Koepelkerk
open op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12u-16u

In de zomermaanden zal in de Koepelkerk een expositie worden gehouden met kunstwerken van Jedi Noordegraaf. Tien schilderijen tonen een reis langs menselijke emoties en ervaringen aan de hand van religieuze liederen. In de Joodse en christelijke traditie geeft het Psalmboek een open blik op het menszijn-in al zijn puurheid en met al zijn ambivalenties. […]

In de zomermaanden zal in de Koepelkerk een expositie worden gehouden met kunstwerken van Jedi Noordegraaf. Tien schilderijen tonen een reis langs menselijke emoties en ervaringen aan de hand van religieuze liederen. In de Joodse en christelijke traditie geeft het Psalmboek een open blik op het menszijn-in al zijn puurheid en met al zijn ambivalenties. Angst staat hierin naast veiligheid, geluk bestaat naast verdriet en wanhoop naast perspectief. Beelden geven een persoonlijke reflectie bij deze traditionele levensliederen en het aardse krijgt zo een verbinding met het spirituele en het Goddelijke. Jedi Noordegraaf (1976) is illustrator. Hij studeerde in 2004 af als architect aan de Artez Academie van Bouwkunst in Arnhem. Hij werkte daarna als architect, vormgever, muzikant en illustrator. In 2009 richtte hij in Ede zijn Studio Vandaar op. Jedi heeft het bij zijn werk graag over ‘Visio Divina’: vanuit de stilte kijken naar een afbeelding en door te reflecteren en te rusten misschien iets zien wat boven je eigen individuele ervaring uitstijgt. Vanaf zondag 16 juli is de Koepelkerk ’s middags open op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12u-16u. De expositie loop t/m zondag 10 september.

Expositie "Psalmen Verbeeld" Hogeschool Ede

20 maart 2023-20 maart 2024
25 psalmen, 10 eigentijdse ikonen

Liederen zijn het, de psalmen. De 150 poëtische songs drukken het hele spectrum van menselijke emotie uit. Angst, wanhoop, verlangen, liefde, hoop , vreugde, en verrukking. Ze geven ons ook inzicht in hoe we moeten bidden en hoe we ons kunnen uiten naar God. Verder geven ze de gehele Bijbelse Canon beknopt weer. Psalmen is werkelijk een bijzonder boek te noemen.

Het zingen van de psalmen was oorspronkelijk ingebed in de Joodse liturgie. Maar ook christenen namen het over aan het begin van het ontstaan van de kerk. De woestijnvaders zongen ze, Benedictus (6e eeuw na christus) nam ze op in zijn kloosterregel om ze wekelijks te zingen. Onafgebroken werden ze ruim duizend jaar in het Latijn gezongen, overal in Europa. In de tijd van de Reformatie werden de psalmen door protestanten in rijmende, regelmatige coupletten in het Frans gezongen. Petrus Datheen nam nog in diezelfde zestiende eeuw voor ons land de melodieën over en vertaalde de psalmen uit dat Frans in het Nederlands. Twee eeuwen later, in 1773, werd een nieuwe berijming vervaardigd, bijeengezocht uit berijmingen van diverse dichters en genootschappen. Sindsdien zijn de psalmen een inspiratie gebleven voor muzikanten en kunstenaars van alle hoeken van de kerk en daarbuiten. Zo ook voor Jedi Noordegraaf.

Jedi Noordegraaf groeide op in kerken waar de psalmen niet meer werden volledig werden gezongen. In een online theologische cursus (St Stephen’s University, Canada 2008) ontdekte hij de volle rijkdom van de psalmen. Toen hij zich verdiepte in de vroeg christelijke liturgie viel op hoe belangrijk het psalter in deze liturgieën was. Bonhoeffer schrijft over de importantie van de psalmen (in: Verborgen omgang): “Het Psalter is in zijn diepste betekenis het gebedenboek van Jezus Christus.”

Hierdoor geinspireerd onderneemt hij klooster retraites: ‘Ik merk dat deze vorm mij een stuk rust in mijn leven geeft, waaruit in kan leven en werken’. Hij begon de beelden die hij bij de psalmen kreeg te tekenen en ontdekte hoe ze een spiegel kunnen zijn voor de menselijke ziel. Noordegraaf spreekt over ‘Visio Divina’, een visuele variant van Lectio Divina: vanuit de stilte kijken naar een afbeelding en door te reflecteren, te antwoorden en te rusten. Misschien iets te zien wat boven je eigen individuele ervaring uitstijgt.

Jedi Noordegraaf (1976, Den Haag) is een illustrator uit Ede. Hij studeerde in 2004 af als architect (genomineerd voor de Roos Geesingprijs) aan de Artez Academie van Bouwkunst in Arnhem. Hij werkte daarna als architect, vormgever, muzikant en illustrator. In 2009 richtte hij Studio Vandaar op. Zijn werk is te omschrijven als gelaagd en conceptueel met een minimalistisch en kleurrijk kleurenpalet. 

In de expositie zijn ook een aantal eigentijdse ikonen opgenomen.

Psalms IFES world assembly 2023 Jakarta, Tabah dan Tangguh

2- 10 Augustus 2023 Jakarta, Indonesië

Tabah dan Tangguh

Together we’ll explore the theme ‘Tabah dan Tangguh: Witnesses in the University and Beyond’. In sermons, seminars, small groups, and the arts, we’ll journey together through the book of Psalms to hear what God has to show us about becoming resilient witnesses who can thrive together in ministry amidst all of the challenges we face in the world today.

Expositie
Troosten & verstoren in Dominicanenklooster Zwolle

zaterdag 1 april tot en met zaterdag 29 april 2023 in Dominicanenklooster Zwolle

Troosten en Verstoren 

In de hele maand april kun je tijdens de openingstijden van de kerk de tentoonstelling ‘Troosten en verstoren’ bezichtigen. Illustrator Jedi Noordegraaf (1976) raakte in de ban van de eeuwenoude psalmteksten. Al mediterend op de teksten komt hij tot zijn kleurrijke, toegankelijke illustraties. Hij noemt het ‘Visio Divina’: vanuit de meditatieve stilte nieuwe beelden laten ontstaan. Hij ontdekte dat de psalmen een spiegel zijn van de menselijke ziel. Nog steeds zijn de emoties en ervaringen van eeuwen geleden herkenbaar.
april | di t/m za, 13.30-16.30 u | Dominicanenklooster (via kerkingang) | gratis toegang.

Expositie
Troosten & verstoren

01 juli t/m 01 november 2022 in de Jacobikerk in het centrum van Utrecht.

Troosten en verstoren 

De hoop van jongeren en ouderen, de angsten van de werkende klasse en de bezorgdheid van de elite, de gebroken harten van moeders en kinderlozen, de kleine en de grote mensen. Iedereen krijgt een stem in de psalmen. Alle emoties van het menselijke spectrum komen langs. Het liedboek van de kerk is al 2000 jaar een inspiratie voor veel zangers en kunstenaars. Illustrator en muzikant Jedi Noordegraaf raakte ook in de ban van deze poëzie en verbeelde de psalmen in illustraties. 

Noordegraaf groeide op zonder psalmen maar kwam er mee in aanraking via de kloosterretraites die hij jaarlijks onderneemt. ‘Ik merk dat deze vorm mij een stuk rust in mijn leven geeft, waaruit ik kan leven en werken’. Hij begon de beelden die hij bij de psalmen kreeg te tekenen en ontdekte hoe ze een spiegel kunnen zijn voor de menselijke ziel. Noordegraaf spreekt graag over ‘Visio Divina’, een visuele variant van Lectio Divina: vanuit de stilte kijken naar een afbeelding en door te reflecteren, te antwoorden en te rusten misschien iets ontdekken dat boven je eigen individuele ervaring uitstijgt. 

Jedi Noordegraaf (1976, Den Haag) is een illustrator uit Ede. Hij studeerde in 2004 af als architect (genomineerd voor de Roos Geesinkprijs) aan de Artez Academie van Bouwkunst in Arnhem. Hij werkte daarna als architect, vormgever, muzikant en illustrator. In 2009 richtte hij Studio Vandaar op. 

Via Jacobi

Expositie Troosten & Verstoren

Interview met het Belgische Kerknet

Interview